Privacy

Een samenwerking met de huisarts is belangrijk om er zorg voor te dragen dat de  zorg die ik lever goed aansluit bij uw behoeften. Deze samenwerking bestaat onder andere uit een telefonisch overleg of een brief om uw huisarts over de behandeling te informeren. U mag vanzelfsprekend ook aangeven dat u dit niet wilt. Ook wanneer ik informatie over u wil opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik eerst uw toestemming.


Alles wat wordt besproken tussen u en mij is vertrouwelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. Behalve als ik van mening ben dat uw handelen een mogelijke bedreiging vormt voor uzelf of anderen, dan mag ik hulp in schakelen. Dit om u en uw omgeving tegen uzelf in bescherming te nemen.

                   

Annuleren van een afspraak

Bij verhindering kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Bent u de afspraak vergeten of bent u te laat met annuleren (per telefoon, email of sms), dan wordt een wegblijftarief in rekening gebracht.

Wegblijftarief:

  • individuele behandeling €60.=
  • relatietherapie €80,=   
  

Klachten

Op 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in volle omvang van kracht en heeft tot doel het onvrede en klachten van clienten zo snel mogelijk weg te nemen. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling en tuchtcommissie van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidheidszorgpsychologen en haar specialismen.

Mocht u een klacht hebben of het anderszins niet eens zijn met de behandeling, dan stel ik het op prijs dat u dat met mij bespreekt. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht richten tot de klachten functionaris van NVGzP.

Contact

Psychologiepraktijk Kompas West

Weststraat 22

4315 AK Dreischor

telefoon: 0111-851595

info@kompaswest.nl

Praktijkgegevens 

BIG 1991355122

AGB behandelaar 94-007203 
AGB praktijk 94-061350

Kvk 61656542

ING NL81 INGB 0006 7440 39